Diğerleri

ÇAĞATAY,N.,OKAY,N., BEJİ,S., BİLGİN,N., BULUTÇU,N., DUMLU,O., EDİGER,V., ERGİN,M., ERGÜN,M.,GÖNÜLALAN,U., GÜMRAH,F., GÜNAY,G., KAPDAŞLI,S., KAVUKÇU,S., PARLAKTUNA,M., SERPEN,Ü., ŞEN,Z., ŞİMŞEK,Ş.,YAMANLAR,Ş. ve YILDIZ,Ö. (2002). TÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu, Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Deniz ve Denizaltı (Denizel) Enerji Kaynakları, Maden ve Endüstriyel Hammaddeler Alt Grubu Raporu, TÜBİTAK, 47 s,Ankara, (2004’de yayınlandı).

OKAY,A., ALPAR,B., ÇAĞATAY,N., DEMİRBAĞ,E., ERGİN,M., ERGÜN,M., KOÇYİĞİT,A., KUŞÇU,İ., OKAY,N.,OKYAR,M., SAATÇILAR,R. ve TAYMAZ,T. (2001). TÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu, Deniz ve Denizaltı Kaynaklarından Yararlanma Teknolojileri Çalışma Grubu, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları ve Depremsellik Alt Grup Raporu, TÜBİTAK, 81 s, Ankara (2004’de yayınlandı)