Kuruluş

23 Ağustos 1997 tarihinde kurulan ve Ankara Üniversitesi’nde faaliyete geçen Akarsu, Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM) Türkiye’yi çevreleyen kıyı ve deniz alanları ile akarsu, göl gibi kaynak alanlarda jeolojik, jeofiziksel ve çevre araştırmaları yaparak sonuçlarını ulusal, uluslar arası kurum ve kuruluşlarda duyurmakta ve yayınlamaktadır.

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Binası’nda bulunan Merkez; Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün eğitim-öğretim ve araştırma süreçleri içinde yer alarak, bu bölümün akademik ve idari personelinden destek almakta ve dershane-laboratuar gibi fiziki alt yapılarını kullanmaktadır.