Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa Ergin Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Zehra S. Karakaş Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Uzm. Başak Eser Doğdu Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Mahmut Yüksel Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü