Ekip

Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Mustafa Ergin (Merkez Müdürü) Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Zehra Semra Karakaş Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Uzm. Başak Eser Doğdu Mühendislik Fakültesi / Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Mahmut Yüksel Ziraat Fakültesi / Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
İdari Kadro
Didem Kaçan Sekreterya
Öğrenci
Yılmaz Özenmiş Lisans Öğrencisi
İbrahim Agah Gürer Lisans Öğrencisi
Kübra Çalışkan Lisans Öğrencisi
Zeynep Erdoğan Lisans Öğrencisi
Mustafa Koşar Lisans Öğrencisi
Suat Zeki Oto Lisans Öğrencisi
Elif Seda Durmuş Lisans Üstü Öğrencisi
Barbaros Şimşek Lisans Üstü Öğrencisi
Özlem Argun Lisans Üstü Öğrencisi