Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

-2002 Büyük Menderes Nehri Deltası Önünde Kıta Sahanlığı Çökellerinin Holosen Sedimentolojisi ve Jeokimyası: Jeolojik ve Antropojenik Etkileşimlerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, (Nilüfer Turhan-Akyüz), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

-2002 Güneybatı Karadeniz Kıta Sahanlığının Geç Kuvaterner Sedimentolojisi. Doktora Tezi (Şeref Keskin), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

-2004 Marmara Denizi Çınarcık Çukurunun Geç Kuvaterner Sedimantolojisi, Yüksek Lisans Tezi (Alper Sakitaş) Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

-2004 Güneybatı Karadeniz Plajlarının Sedimantolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi (Yonca Yıldırım), Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

-2005-Marmara Denizi Orta Çukuru Yamaçlarının Holosen Sedimantolojisi. Yüksek Lisans Tezi (Özgür Demirci). Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

-2005 Marmara Denizi Çınarcık Çukuru’nun Geç Kuvaterner Jeokimyası Doktora Tezi (Abbas Ali), Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

-2006 Tekirdağ Çukuru’nun (Batı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Sedimentolojisi ve İnorganik Jeokimyası. Doktora Tezi (Füsun Yiğit), Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh.Böl., Ankara

-2006 Kuşadası Körfezi Pamucak Plajlarının (Batı Türkiye) Sedimantolojik ve Mineralojik Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi (Saadet Çiğdem Eyrik), Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

-2006 Şarköy Denizaltı Kanyonunda (Batı Marmara Denizi) Geç Kuvaterner Sedimantasyon: tektonik ve deniz seviyesi değişim süreçlerinin etkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Evrim Uluadam). Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

-2006 Antalya Körfezi (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığı ve Üst Yamacının Holosen Sedimantolojisi. Yüksek Lisans Tezi (Handan Günel). Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

-2007 Çınarcık Çukuru-İzmit Körfezi Geçişinde Aktif Tektonizmanın Sedimanter Doku ve Yapı Üzerine Etkisinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Nezaket Dönmez). Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara.

-Antalya-Demre Ovası plajında sediment dağılımını kontrol eden faktörlerin ve kaynak alan ilişkilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi (Serdar Özdoğan). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara