Araştırmalar

ADGEJAM’da araştırmalar arazi gözlem ve ölçümlerle başlar, toplanan numuneler laboratuar ortamında çeşitli işlemlerden geçerek bilime katkı sağlayacak analizlere hazırlanır ve sonuçları kongrelerde, çeşitli toplantılarda ve ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde paylaşılmaktadır.

 ARAZİ ÇALIŞMALARI

 -AÇIK DENİZ ARAŞTIRMALARI:

 Deniz tabanına çökelen sedimentlerin (çökellerin): tür, dağılım ve kaynaklarını saptamak; iklim ve deniz seviyesi değişimlerini incelemek, tektonik, depremsel veya deniz tabanında yamaç duraysızlığı ve kütlesel çökel akma-kayma süreçlerini araştırmak, ağır metal kirliliğini incelemektir.

 Kullanılan yöntemler:

 GPS-yer bulma, yüksek ayırımlı sismik yansıma profilleri almak, kepçe ve karotiyer ile deniz tabanından çökel almak

Kullanılan deniz taşıtları/araçları:

MTA-Sismik 1 Araştırma Gemisi; ODTÜ-Bilim Araştırma Gemisi; Dokuz Eylül Ü.-Piri Reis Araştırma Gemizi; İstanbul Üniversitesi-Arar Araştırma Gemisi; ve yerel tekneler, motorlar, kayıklar

-KIYI ARAŞTIRMALARI:

Kıyılarımızın alçalıp-yükselme, ilerleme-gerileme; kaynak-erozyon-taşınma-birikim gibi süreçlerin incelenmesi; plajlarımızın tane boyuna göre sınıflandırılması ve maden-mineral yatakları olma gibi ekonomik ve tıbbi jeolojik özelliklerinin tesbit edilmesi ve jeoturizme kazandırılmasıdır.

 Kullanılan Yöntemler:

 Kıyılarda ve özellikle de plajlarda arazi gözlemleri; jeomorfolojik incelemeler; GPS ile konumu-yeri belirlenmiş noktalardan sediment (çökel) örnekleri toplama.

 Kullanılan araç/taşıtlar:

 4×4 arazi taşıtları, minibüs, traktör, kayık, motor tekne.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Gerek açık deniz gerek ise kıyılardan alınan sediment (çökel) örneklerinde; tane boyu, karbonat, organik karbon, ICP-XRF ile çoklu element, XRD-mineralojik, optik-mineralojik, Raman mikroskopik-mineral, ağır mineral, ağır metal analizleri.

-AKARSU ve GÖL ARAŞTIRMALARI

AGDEJAM’da görevli jeoloji mühendisliği öğretim üyeleri ve araştırmacıları genellikle kıyı ve deniz araştırmaları üzerine uzmanlaşmış olduğundan, akarsu ve göller üzerine çalışmalar bibliyografik düzeydedir.

AGDEJAM-DİĞER KURUM/KURULUŞLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Genelde ortaklaşa yürütülen ve değerlendirilen AGDEJAM projelerine hem Ankara Üniversitesi’nden hem de diğer kurum/kuruluşlardan araştırmacılar  katılmaktadırlar.

Örneğin; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü-MTA, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Niğde Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi gibi kurum ve kuruluşlar.